Värnplikten i Sverige

Värnplikten infördes i Sverige för första gången 1901, värnplikten avskaffades 2010 som ett beslut att man skulle låta värnplikten vila i fredstid vilket fortfarande innebar att man kunde kalla in krigsplacerade till repetition. Man kunde fortfarande välja att göra lumpen frivilligt om man skulle vilja och man var då istället tvungen att ansöka om detta, det var inte heller säkert att man blev

beviljad på grund av att lumpen och värnplikten i Sverige haft mycket höga krav på de som utbildar sig inom det militära. Man har dock åter igen valt att införsätta värnplikten och från och med 2017 i juli har över 4000 män och kvinnor kallats in. Att man blir inkallad innebär inte att man får chansen att genomföra utan man får endast genomgå test för att se om man är lämplig att genomföra lumpen.

Lumpen är återigen inte frivillig utan alla de män och kvinnor som kallas in är skyldiga att genomgå detta om så är fallet att de blir invalda. Det finns ofta många frivilliga som väljer att göra lumpen och i och med det kan en personlig åsikt om att man inte är intresserad eller villig att göra den spela in, blir man inkallad är man dock tvungen. Anledningen till att värnplikten försvann från början var att man ville spara pengar, samtidigt så ansåg man att hotbilden mot Sverige var mycket liten och därför behövde man inget försvar. Synen på detta har förändrats och idag anser man att man återigen behöver ett försvar. 2017 är första året då ungdomar har kallats in igen och som vanligt är det artonåringar som blir inkallade. Därför är det ungdomar födda år 1999 som blir inkallade under 2017 och under 2018 blir det istället de ungdomar som är födda år 2000.

Om detta är tillfälligt eller kommer att fortgå vet man inte ännu.