Sveriges internationella samarbeten

Då Sverige idag inte har ett speciellt kraftigt försvar på egen hand är vi beroende av internationella samarbeten för att kunna skapa ett tryggt Sverige. Sverige har idag samarbeten med de andra nordiska länderna, med FN, Nato och samt EU. Sverige är idag inte med i NATO men det finns åsikter om att man bör gå med för att skapa ett ännu tryggare Sverige. Dessutom finns det samarbeten med enskilda länder som gör att man har en bra kontakt med andra länder. Det är en förutsättning för att Sverige ska få hjälp om det skulle bli krig och även för att det inte ska bli onödiga konflikter mellan länder. Det är helt enkelt viktigt att man ser till att hjälpas åt. Sverige är även förbunden att hjälpa till när andra länder hamnar i konflikter i den mån vi kan, vi har alltid soldater i andra länder som hjälper till.

Många väljer frivilligt att gå på utlandstjänst för att de tycker att detta är spännande och om man gör lumpen har man möjlighet att frivilligt gå på utlandstjänst efter utbildningen, det är dock ingen som är tvingad till detta förutom om man fortsätter sina militära karriär. Detta får man välja själv efter värnplikten. Därför har vi många duktiga soldater i andra länder som arbetar för att skapa bättre förhållanden för de som bor i landet. Även om Sverige ser till att det blir bättre även i andra länder bör man betrakta detta samarbete som ett försvar av det egna riket. Gemenskap, säkerhet och stabilitet är dock en viktig del av Europa och den europeiska unionen och därför är det inte bara Sverige som är delaktiga i detta.

Många länder väljer att ha soldater runt om i världen för att se till att samarbetet mellan de berörda länderna blir bättre och mer hållbart.