Sveriges försvar

Sveriges försvar har länge varit byggt för fredstider och inte för vad som skulle kunna hända vid ett angrepp. Det finns många delade åsikter angående detta och huruvida det är ett bra försvar eller inte och om Sverige överhuvudtaget behöver vara rustat för ett krig. Oavsett vad man tycker och tänker så har Sverige nu bestämt sig för att rusta upp sitt försvar och göra det mer motståndskraftigt mot ett eventuellt angrepp. Även om det är väldigt få som faktiskt vill se Sverige i krig idag är detta den verklighet vi behöver rusta inför, det blir allt mer oroligt i världen och även om Sverige inte är speciellt utsatt i sig är det viktigt att vara förberedd. Detta ingår i riksdagens buffert för 2018, man ser helt enkelt till att rusta försvaret.

En annan sak man har bestämt sig för att återinföra är värnplikten. Denna togs bort under ett fåtal år men är nu tillbaka för att man ska ha fler soldater som kan försvara Sverige om det finns ett behov av det. Värnplikten gäller både män och kvinnor och har förut endast gällt män. Även om man kan räkna med att Sverige kommer att ha stöd från andra länder om det krisar är det samtidigt viktigt att man skickar en signal genom att rusta upp försvaret, det är nämligen precis det man gör och man visar att Sverige tar sitt försvar på allvar. Som de allra flesta sannolikt är väl medvetna om kommer det ta en mycket lång tid innan dess att Sverige har ett försvar som kan mäta sig med andra länder. I dagsläget är det främst viktigast att man ser till att det inte är smärtfritt att attackera Sverige och den svenska befolkningen ska kunna känna sig trygg när de rör sig runt på gator och torg.