Om Oss

De flesta är idag medvetna om att Sverige har ett försvar, om än något bristfälligt. De flesta har hört talats om värnplikten, om den svenska armén, om lumpen och marinkåren men vet egentligen inte riktigt vad de sysslar med. Samtidigt finns det ett ökat intresse för Sveriges försvar och många vill läsa mer om flygvapnet och om militära teman. Här hittar du en samling med artiklar som handlar om just flygvapnet, marinen samt om armén. Du kommer garanterat att lära dig någonting nytt om du läser dem och du kanske får intresse för att bli en del av Sveriges försvar själv.

Att Sverige kan försvara sig mot angrepp är mycket viktigt, ett försvar är dock en mycket komplicerad fråga och hur mycket försvar som Sverige faktiskt behöver är en väldigt dividerad fråga bland många människor. Alla har olika åsikter om det. Faktum är dock att världen ser mer orolig ut idag än den gjorde för tio år sedan och därför är det viktigt att även Sverige kan se till att försvara sig om det finns ett behov av det. Sannolikt kommer Sverige inte vara i behov av att använda sig försvar mot andra länder utan kommer använda liksom idag den militära kraft vi har istället för att hjälpa.

Även detta är en mycket viktig del av Sveriges försvarsmakt och idag arbetar Sverige främst med att bygga upp ett samarbete med andra länder för att se till att det finns goda relationer ifall att det skulle hända något. Sverige är fortfarande ett neutralt land.