Försvarsmakten Sverige

Försvarsmakten i Sverige bildades 1994 men redan innan dess hade Sverige haft ett försvar i många hundra år. Försvarsmakten är en svensk myndighet och tanken är att man ska värna om Sverige och det svenska försvaret. Idag arbetar ungefär 20 000 personer inom försvarsmakten i Sverige. Detta är en väldigt låg siffra i jämförelse med hur många det är som faktiskt bor i Sverige. Ungefär 16 procent av dessa är kvinnor. Alla som arbetar inom svenska försvaret har inte heller heltid inom sitt arbete utan det är 20 000 personer som arbetar heltid, totalt är cirka 50 000 män och kvinnor på ett eller annat sätt involverade i försvarsmakten. Varje år kommer dessutom 4000 ungdomar att inkallas för att göra värnplikt och blir på så sätt en del av försvarsmakten. Många av dessa kommer att välja att fortsätta inom denna linje medan andra endast kommer att pliktgöra om det blir krig.

Det finns över 9000 yrkesofficerare i Sverige, endast 600 av dessa är kvinnor, man har på senare tid försökt få fler att bli en del av försvarsmakten i Sverige  på olika sätt. Man har som exempel dubblat dagsersättningen till rekryter, det vill säga de som inte är en aktiv del av försvarsmakten utan har andra yrken men är beredda att hoppa in när det finns ett behov av det. Sverige skulle inte ha råd att anställa så många inom militären att det skulle kunna skapa ett heltäckande försvar. Därför är man tvungen att ha civila som är beredda att hoppa in för att hjälpa till när det finns ett behov. De är en mycket stor del av Sveriges försvar och totalt är det 30.000 civila som är beredda att hjälpa till om det skulle bli krig, dessa genomför även övningar regelbundet för att se till att de är redo.