Olika förband inom flygvapnet

Flygvapnets uppgift är att utbilda olika typer av förband inom bas, flyg och ledning. Man genomför även operationer med andra länder och med sjöstrids samt mark krafter både nationellt och internationellt. Flygvapnets uppgifter är inriktade på att vara både nationella och internationella, de krigsförband man har inom flygvapnet är alltid beredda på att lämna landet och delta i olika typer av militära operationer som är utanför Sveriges gränser och Sverige måste vara beredda på att förse med personal och material för att kunna genomföra dessa auktioner.

Det finns sex olika typer av förband inom det svenska flygvapnet, dessa är stridsflygförband som arbetar med att se till att Sveriges territoriella gränser respekterar och de står alltid i beredskap för att markera mot eventuella inkräktare och är därför en stor och mycket viktig del av Sveriges flygvapen. Transportflygförbanden är även de mycket viktiga, främst utför man olika typer av transporter men dessa är även otroligt viktiga vid humanitära insatser, detta är både internationellt och nationellt. Främst har dessa hjälpt till internationellt vid stora naturkatastrofer och dylikt. Signalspaningsflygförband använder man sig av för att hålla utkik och dessa är otroligt viktiga när det kommer till att bevaka Sveriges gränser.

Radarflygförbanden använder man sig av för att få bättre koll på det marina läget. Helikopterförbanden är återigen en mycket viktig del av flygvapnet. Man utför både mark och sjöoperativ spaning och dessa kan man nyttja så väl internationellt som nationellt. Bas och ledningsförbandens främsta uppgift är att stödja de andra förbanden från hemmaplan samt se till att det alltid finns flygplatser och landningsområden tillgängliga. Alla dessa har en mycket viktig del av flygvapnet och flygvapnet skulle absolut inte fungera om det vore utan något av dessa förband. Hela flygvapnet är väl genomtänkt för att se till att fungera ut i fingerspetsen vid alla situationer.